Agenda

AGENDA 2018

 

Vrijdagavond 6 april, Bevertelling Millingerwaard.

De telling wordt georganiseerd in samenwerking met Calutra en de Flora- en Faunawerkgroep Gelderse Poort en zal gaan plaatsvinden op vrijdagavond 6 april 2018. We verzamelen om 18:30 bij het wilderniscafe zodat iedereen rond 19u bij zijn of haar burcht kan zitten. Nadere informatie volgt direct na Pasen. Ge├»nteresseerden kunnen zich aanmelden via  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

 


 

Donderdag 12 april, Lezingavond in de Bastei, inloop 19.30 uur, aanvang 20 uur.

Thema: Rivierdynamiek in de Gelderse Poort.

1. Rivierdynamiek in de Gelderse Poort. (Alphons van Winden)

De veranderingen in de Nederlandse rivieren van de laatste jaren, zoals veel waterveiligheidmaatregelen, uiterwaardverlagingen, maar ook de daling van het zomerbed, hebben invloed op de rivierdynamiek, De hoge en lage waterstanden veranderen en daarmee hoe vaak nevengeulen mee stromen en of de rivieren buiten hun oevers treeden. Daarnaast is de verwachting dat de klimaatverandering voor veranderingen in het afvoerpatroon van de rivieren zal zorgen. Alphons zal een korte introductie geven op de effecten van deze recente veranderingen voor de natuurlijke dynamiek van het riviersysteem en wat we nu al in de praktijk merken van de klimaatverandering en wat dat betekent voor de toekomst.

2. Hebben alle inrichtingsmaatregelen en de verbetering van de waterkwaliteit ook geleid tot positieve ontwikkelingen onder water?(Bart Reeze)

"De afgelopen 25 jaar is een spectaculair herstel van de natuur langs de grote rivieren opgetreden. Veel uiterwaarden hebben een ware transformatie ondergaan, vooral door de omzetting van landbouwgebied in natuur, uiterwaardverlaging, natuurlijke begrazing en de aanleg van nevengeulen. Het positieve beeld heeft vooral betrekking op de natuur 'op het land', maar hoe is het eigenlijk gesteld met de natuur onder water? Bart Reeze schetst een beeld van de ontwikkelingen onder de waterspiegel: hoe gaat het eigenlijk met de visstand,  de macrofauna en de waterplanten? En hoe verhouden deze ontwikkelingen zich tot de verbetering van de waterkwaliteit en de inrichtingsmaatregelen in de uiterwaarden? Om alvast een tipje van de sluier op te lichten: hier valt nog een wereld te winnen."

3. Welke ontwikkelingen zien we onder de soorten die afhankelijk zijn van zand- en rivierdynamiek in de Gelderse Poort? (John Lenssen)
 
Meer informatie en hoe hiervoor in te schrijven vindt men op de link: BASTEICAFE.