Ruimtelijke dynamiek van stroomdalplanten in de Gelderse Poort

bloementolkamerdijk

In het septembernummer van De Levende Natuur jaargang 117 heeft de Flora en Faunawerkgroep Gelderse Poort vorig jaar een artikel gewijd aan ruimtelijke dynamiek van stroomdalplanten in de Gelderse Poort.

Het artikel is hier als pdf te lezen.