Nieuws

Flora-excursie 17 juli

zwartetoorts.jpgOp zeer korte termijn kunnen mensen die het vierdaagse-feestgedruis willen ontvluchten, zich op zondag 17 juli vervoegen op de Vlietberg. Om 12 uur start daar bij de toren van de oude steenfabriek een planten-excursie die over het terrein van de Vlietberg naar de
stadswaard zal gaan. In de Stadswaard kijken we of we effecten kunnen zien van het afgelopen hoogwater op de flora. Op de Vlietberg zelf is door Staatsbosbeheer vorig jaar hooi uitgestrooid van de tolkamerdijk. Een mooie gelegenheid om te kijken of uit het hooi nog bijzondere plantensoorten zijn opgekomen.

Als het lukt om een sprinkhanendeskundige mee te krijgen gaan we ook naar sprinkhanen kijken. Speciale aandacht verdient in dat geval het Kalkdoorntje, een klein sprinkhaantje wat alleen in het riviergebied en in Zuid-Limburg voorkomt. Het is een zeldzaam en onopvallend diertje, waarvan de verspreiding nog onvoldoende bekend is. Op de Vlietberg zit een kleine populatie.

Vooraf aanmelden mag, maar hoeft niet. Zelf lunch en drinken meenemen. Aanmelden kan bij Iris Niemeijer, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Oproep: waar zit het Kalkdoorntje?

kalkdoorntje.jpg

Het Kalkdoorntje is een van de zeldzaamste sprinkhanen van Nederland. De soort is alleen te vinden in het rivierengebied en Zuid-Limburg en heeft een voorkeur voor kalkrijke, schrale graslanden. Als onooglijk kleine sprinkhaan wordt het Kalkdoorntje ondergewaardeerd in  z’n zeldzaamheid. Het verspreidingsbeeld is dan ook verre van compleet. Daarom de oproep om gericht te gaan zoeken naar deze soort.
Bekende vindplaatsen zijn de Vlietberg en de Groenlanden maar gezien de habitateisen is deze soort op meer plaatsen te verwachten. Wie gaan bijvoorbeeld op het Millingerduin en bij De Beijer zoeken?

Heb je gezocht of zelfs een kalkdoorntje gevonden? Stuur een e-mail naar verhipsel(@)gmail.com

Notes on the biology of the unidentified invasive harvestman Leiobunum sp. (Arachnida: Opiliones)

leiobunum_sp_op_container_ooij1252.jpgEen nieuw artikel over hooiwagens Leiobunum sp., van Hay Wijnhoven is nu te lezen op de site. Het artikel is te vinden onder publicaties fauna.

Oproep: stroomdalflora-inventarisatie

bredeereprijs.jpgInventarisatie van de stroomdalflora na het winterhoogwater van 2011

Na het hoogwater van afgelopen januari zijn wij zeer benieuwd hoe de
flora en fauna hierop gaan reageren. Breidt de grindwolfspin zich uit?
Zijn er nog veel libellen vinden in de plassen in de Millingerwaard?
Gaan plantensoorten als Riempjes, Brede Ereprijs, Veldsalie en
Viltganzerik zich uitbreiden? Om dat laatste te onderzoeken wil de
Florawerkgroep het stroomdalflora-onderzoek uit 2007 herhalen.
Met behulp van de luchtfoto’s die de Flora- en Faunawerkgroep in april heeft gemaakt, hebben we uitgezocht in welke uiterwaarden de meeste zandafzettingen hebben plaatsgevonden. Net als in 2007 willen we iedereen oproepen om in twee weekenden dit jaar onze stroomdalsoorten te inventariseren, en wel het tweede weekend in mei (14 en 15) en het tweede weekend in augustus (13 en 14 augustus). Doel van het onderzoek is een kwantitatief verspreidingsbeeld op te bouwen van een selectie van karakteristieke plantensoorten. Ieders deelname is welkom. Ook later in het seizoen kunnen uiteraard nog gegevens worden verzameld.

Lees meer...

Publieksdag Natuurverbindingen 22 mei

publieksdag2.jpg
In de afgelopen jaren hebben de natuurorganisaties de Ooijpolder al als voorbeeldgebied voor natuurlijk(er) waterpeil en waterbuffers gepresenteerd aan het publiek. Op zondag 22 mei geven de natuurorganisaties uitleg over de ecologische, landschappelijke en economische waarden van natuurverbindingen. We willen laten zien wat bereikt is en wat er mogelijk is.

De Flora- en Faunawerkgroep Gelderse Poort organiseert op deze dag unieke struinexcursies door een aaneengesloten lint van natuurontwikkelingsgebieden. Prachtige gebieden voor plant, dier en mens! Hierin kun je lopen en dwalen in de rijkdom van de natuur. Ervaar deze schitterende verbinding onder leiding van experts. De excursies duren een halve tot een hele dag.

Het programma van 22 mei nu bekend en is hieronder te lezen.

Lees meer...