Agenda

Agenda 2022

 

Dit jaar zijn er veel excursies in de Gelderse Poort, veelal in het teken van het 5000-soortenjaar 2022, deze excursies zijn te vinden op soortenjaargeldersepoort.nl.  

 

2020/21

 

 

In verband met Corona kunnen/worden er voorlopig geen excursies gehouden!

 

 

 

Donderdagavond 20 februari 2020 Lezingavond over Otter en Besanjelier in de Gelderse Poort

 

Details

 

 

 

 


 

 

 

Agenda 2019

 

 

 

er staan een paar excursies in de planning voor het najaar, o.a. een vissen- en floraexcursie. Wanneer de datum bepaald is zal dit op de website komen te staan.

 

 

 

Zaterdag 5 oktober 2019: zoeken naar rupsen van de Grote weerschijnvlinder in de Ooijse Graaf

 

Details

 

 

 

Agenda 2018

 

 

 

Vrijdagavond 6 april 2018, Bevertelling Millingerwaard.

 

De telling wordt georganiseerd in samenwerking met Calutra en de Flora- en Faunawerkgroep Gelderse Poort en zal gaan plaatsvinden op vrijdagavond 6 april 2018. We verzamelen om 18:30 bij het wilderniscafe zodat iedereen rond 19u bij zijn of haar burcht kan zitten. Nadere informatie volgt direct na Pasen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  .

Donderdag 12 april 2018, Lezingavond in de Bastei, inloop 19.30 uur, aanvang 20 uur.

Thema: Rivierdynamiek in de Gelderse Poort.

1. Rivierdynamiek in de Gelderse Poort. (Alphons van Winden)

De veranderingen in de Nederlandse rivieren van de laatste jaren, zoals veel waterveiligheidmaatregelen, uiterwaardverlagingen, maar ook de daling van het zomerbed, hebben invloed op de rivierdynamiek, De hoge en lage waterstanden veranderen en daarmee hoe vaak nevengeulen mee stromen en of de rivieren buiten hun oevers treeden. Daarnaast is de verwachting dat de klimaatverandering voor veranderingen in het afvoerpatroon van de rivieren zal zorgen. Alphons zal een korte introductie geven op de effecten van deze recente veranderingen voor de natuurlijke dynamiek van het riviersysteem en wat we nu al in de praktijk merken van de klimaatverandering en wat dat betekent voor de toekomst.

2. Hebben alle inrichtingsmaatregelen en de verbetering van de waterkwaliteit ook geleid tot positieve ontwikkelingen onder water?(Bart Reeze)

"De afgelopen 25 jaar is een spectaculair herstel van de natuur langs de grote rivieren opgetreden. Veel uiterwaarden hebben een ware transformatie ondergaan, vooral door de omzetting van landbouwgebied in natuur, uiterwaardverlaging, natuurlijke begrazing en de aanleg van nevengeulen. Het positieve beeld heeft vooral betrekking op de natuur 'op het land', maar hoe is het eigenlijk gesteld met de natuur onder water? Bart Reeze schetst een beeld van de ontwikkelingen onder de waterspiegel: hoe gaat het eigenlijk met de visstand,  de macrofauna en de waterplanten? En hoe verhouden deze ontwikkelingen zich tot de verbetering van de waterkwaliteit en de inrichtingsmaatregelen in de uiterwaarden? Om alvast een tipje van de sluier op te lichten: hier valt nog een wereld te winnen."

3. Welke ontwikkelingen zien we onder de soorten die afhankelijk zijn van zand- en rivierdynamiek in de Gelderse Poort? (John Lenssen)

 

Meer informatie en hoe hiervoor in te schrijven vindt men op de link: BASTEICAFE.

 

AGENDA 2016bruinekorenbout1827Zondag 29 mei 2016: Libellenexcursie Gendtse Polder

AFGELAST VANWEGE TE SLECHTE WEERSVERWACHTING!

Start/verzamelen om 10.30 uur op de Waaldijk/Kommerdijk. Opgeven hiervoor bij  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

 

 

 

 

 

 


Zondag 20 maart 2016: Telling Gulden sleutelbloem

Het doel van de telling/excursie is de gulden sleutelbloem te tellen en in te voeren. Eventuele andere bijzondere voorjaarsbloemen zullen we ook zeker bekijken.

Vanaf 11 uur op de sluis bij Kandia, op de Kandiadijk. (coördinaten 197,000/436,250). Eenieder die mee wil: denk aan lunch, thee, warme kleren en een apparaat waarop je de getelde sleutelbloemen gaat invoeren. Opgeven vooraf bij mij ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ). Gegevens worden doorgegeven aan SBB.


 

Donderdagavond 17 maart 2016: Fauna-lezing in het Natuurmuseum Nijmegen

Deze lezing wordt georganiseerd door de Flora- en Faunawerkgroep. Met onderwerpen als de Otter (Bart Beekers), Rivierrombout (Douwe Schut) en Hooibeestje in de Gelderse Poort (Peter Hoppenbrouwers).

Aanvang 20.00 uur, Natuurmuseum Nijmegen, Gerard Noodtstraat 121 Nijmegen. Einde rond 22.00 uur.


Woensdagavond 17 februari 2016: Flora-lezing in het Natuurmuseum Nijmegen

Deze lezing wordt georganiseerd door de Flora- en Faunawerkgroep. De onderwerpen zijn Stroomdalgraslandsoorten in de Gelderse Poort (John Lenssen en Iris Niemeijer), de Besanjelier in de Gelderse Poort (Gerard Oostermeijer) en Onderzoek naar de soortenrijkdom en  natuurwaarde  in combinatie met de erosiebestendigheid van onze bloeiende dijken (Cyril Liebrand)

Aanvang 20.00 uur, Natuurmuseum Nijmegen, Gerard Noodtstraat 121 Nijmegen. Einde rond 22.00 uur.

 

Vrijdagavond 3 april 2015 - Beversimultaantelling in de Millingerwaard en Kekerdomse Waard

Ook deze keer vroeg in het jaar zodat we geen last hebben van de begroeiing. Vorig jaar was dit goed bevallen en hebben we veel bevers gezien. Mocht je tijd en zin hebben, alle hulp is welkom! Voor degene die niet weten wat een simultaantelling is: hierbij ga je bij een beverburcht in de avond observeren om te kijken hoeveel bevers (en of er überhaupt bevers) in de burcht wonen. Er staan max. 2 mensen bij 1 burcht te observeren van 18.30 uur tot het donker is. Enige voorkennis van wat een bever is, is gewenst. Graag contact opnemen met de coördinator Jolanda Praag, j.praag23(at)hotmail.com voor extra informatie en om je op te geven. Je krijgt later meer informatie over de telling.

  


 

Zaterdag 25 april 2015 - Excursie 't Zwanenbroekje - aanvang 10 uur. Georganiseerd door NABU Niederrhein. Kijk voor bijzonderheden en opgeven hier.

 


 

 Zondag 26 april 2015 - Vogelexcursie Kranenburger Bruch - aanvang 10 uur. Georganiseerd door NABU Niederrhein. Kijk voor bijzonderheden hier.

 


 

Zaterdag 30 mei 2015 - Libellenexcursie Gendtse Polder

Deze polder wordt niet echt druk bezocht en bekeken op libellen. Tijd om daar weer eens te gaan kijken. Starttijd en plaats 10.30 uur op de dijk ter hoogte van de afslag richting de steenfabriek (van Nijmegen uit gezien). 

Opgeven hiervoor kan bij Peter Hoppenbrouwers ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. )

 


 

Zaterdag 18 juli - Dagvlinderexcursie Weurtse Plaat

Start om 11 uur bij het 'kleine parkeerplaatsje' met klaphekje net ten oosten van het grote grindgat van Weurt, ongeveer 100 meter oostelijk van het dijkmagzijn. Excursieleider is Clemens Heijmen.

 

 


 

 

Juli 2015 - Simultaantelling Rivierrombout

Geen excursie maar een oproep gericht aan individuele waarnemers die mee willen helpen deze libellensoort beter in kaart te brengen in de Gelderse Poort. Opgeven hiervoor kan bij Douwe Schut, verhipsel(at)gmail.com

Voor meer informatie over deze telling kijk op deze link.

 


 

 

 

 

23 Augustus 2014 - Libellen en sprinkhanenexcursie Rosandse polder

AFGELAST WEGENS HET SLECHTE WEER!

Komend jaar gaan delen van de moerasvegetatie in de Rosandse Polder op de schop. De verlanding wordt deels teruggezet om plaats te maken voor waterplanten zoals krabbescheer. Dat zal waarschijnlijk ook gevolgen hebben voor de libellen in dit gebied. Om de verschuivingen in de libellenfauna te kunnen volgen gaan we op deze excursie die uitgangssituatie nog eens goed in beeld brengen. De sprinkhanenfauna van dit gebied is eveneens onder bemonsterd, daarom kijken we daar ook naar.

Starttijd en plaats: 10:00 uur Kerk Oud-Zevenaar. Geef je op via verhipsel(at)gmail.com  voor het geval het weer tegen zit en het onderzoek niet doorgaat.

 


 

Juli 2014 - Zoeken naar de Zuidelijke heidelibel/larvenhuidjes in de Staartjeswaard

Vorig jaar, in 2013, waren hier van deze soort veel copula’s te zien. Ook is er eiafzet waargenomen. We zijn dus heel erg benieuwd of de soort dit jaar ook weer te zien is op die plek. Indien ja, willen we, wanneer de eerste waarneming gedaan wordt, een larvenhuidjes-zoekactie organiseren.

zuidheidelibel4614PHOP 

Wil je meedoen? Geef je op via peter.hoppenbrouwers(at)planet.nl, je ontvangt dan een mailtje wanneer het zover is.

 


 

Juni /Juli 2014 - Simultaantelling Rivierrombout

In de jaren 2011 en 2012 hebben we succesvol de verspreiding van de Boomkrekel in het rivierengebied in kaart gebracht. Dit keer gaan we de truc herhalen met de rivierrombout. De Rivierrombout is een typische soort van de Gelderse Poort. Helaas wordt er de laatste jaren weinig naar deze soort gekeken waardoor het onduidelijk is hoe het er voor staat. 

Mogelijk hebben exotische vissoorten als de Zwartbekgrondel een sterk negatieve invloed op deze karakteristieke soort.Gericht zoeken door een enkeling levert meestal weinig op door de korte en lastig te voorspellen uitsluipperiode. Daarom vragen we om de inzet van een zo groot mogelijk aantal mensen. Zodra de redelijke aantallen huidjes of de libellen gezien, wordt een bericht rondgestuurd zodat er in een korte periode zoveel mogelijk mensen kunnen gaan zoeken. Hiervoor is een protocol gemaakt dat hier te lezen is.

rivierrom1 DS

rivierrom2 DS

 rivierrom3 DS

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto's: Douwe Schut 

Wil je meedoen? Geef je op via verhipsel(at)gmail.com en laat weten welk gebied je graag wilt tellen.

 


 

Vrijdag 20 juni Bevertelling Bemmel

Dit keer in de Bemmelse waard op vrijdagavond 20 juni. In dit gebied zijn ongeveer 25 burchten gevonden en we zijn benieuwd of deze ook bewoond zijn. Net als de vorige keer in de Millingerwaard starten en eindigen we gezamenlijk, dit keer bij het dijkmagazijn aan de waaldijk 4 in Bemmel. De tijden, de burchten en alle andere info krijg je na de aanmelding. Als je mee doet vermeld dan of je bekend bent in de Bemmelse waard evt. welk deel en of je al een burcht kent. Na aanmelding wordt je op de lijst geplaatst en 1 week voor de telling krijg je de overige info.

Jolanda Praag jolandahans(at)caiway.nl Regio-coordinator Calutra.

 


 

Zaterdag 14 juni 2014 Libellenexcursie witsnuiten in de polder

Sinds vorig jaar lijkt het erop dat witsnuitlibellen zich voortplanten in het rivierengebied. Wie had dat 10 jaar geleden gedacht?! Om het te bevestigen gaan we deze dag zoeken in de Millingerwaard waar vorig jaar een larvenhuidje is gevonden. Om welke soort gaat het? Als de tijd het toe laat gaan we ook zoeken aan de voet van de stuwwal, waar in 2012 eveneens voortplantende Gevlekte witsnuitlibellen zijn gezien.

leucpect2012PHOP

Starttijd en plaats: 11:00 uur Wilderniscafé Kekerdom, opgeven via verhipsel(at)gmail.com, voor het geval het weer tegen zit en het onderzoek niet doorgaat. 

 


 

Zaterdag 29 maart 2014 Bevertelling in de Millingerwaard

Graag willen wij jullie wijzen op de jaarlijkse simultaantelling in de Millingerwaard en Kekerdomse Waard!Deze keer extra vroeg in het jaar zodat we geen last hebben van de begroeiing. Mocht je tijd en zin hebben, alle hulp is welkom! Voor degene die niet weten wat een simultaantelling is: hierbij ga je bij een beverburcht in de avond observeren om te kijken hoeveel bevers (en of er überhaupt bevers) in de burcht wonen. Graag contact opnemen met de coördinator Jolanda Praag, jolandahans(at)caiway.nl voor extra informatie en om je op te geven. Je krijgt vooraf een kaart per mail toegestuurd waar de burcht op staat die je gaat observeren. Deze kaart dien je mee te nemen op de avond.

Datum telling:  zaterdag 29 maart 2014   - 17.30 uur tot 19.30 uur, verzamelpunt Café De waard van Kekerdom te Kekerdom.

 


 

Vrijdag 14 februari 2014 Mossenexcursie

Op deze vrijdag organiseert de Flora-en Faunawerkgroep in de Millingerwaard een mossenexcursie in het Kolenbrandersbos. We verzamelen ons om 11 uur bij de westkant van het Kolenbrandersbos, ter hoogte van de veerstoep.

Neem laarzen mee, eventueel kniebeschermers, een loep die minstens 8 keer vergroot, lunch en drinken en je favoriete mossenveldgids. Kleed je warm aan, een mossenexcursie is een trage aangelegenheid en je zult je niet snel warmlopen.

De excursie duurt tot ongeveer 14.00 uur. Aanmelden vooraf is niet nodig.

 

 


 


Voor een overzicht aan excursies van de afgelopen jaren, zie hieronder...

 

 

COVER FLYER CONGRESSInternationale Grutto Conferentie 25-26 september 2013 in Rees

In het kader van het LIFE+ project "Grutto´s in de Hetter" nodigen het NABU-Naturschutzstation Niederrhein en het Naturschutzzentrum im Kreis Kleve u uit voor een internationale conferentie voor bescherming van de grutto op 25 en 26 september 2013 in Rees (Duitsland).

Het LIFE+ project "Grutto's in de Hetter" is gericht op de eisen van de bescherming van bedreigde weidevogels. Door beheers- en inrichtingsmaatregelen werden binnen het project al de eerste successen voor de grutto geboekt. Zo kon de achteruitgang van de grutto in het natuurreservaat "Hetter- Millinger Bruch" gestopt worden.

Rond de grutto, als kenmerkende soort van vochtig grasland, worden bij de conferentie verschillende beschermingsmaatregelen benoemd en besproken, ook voor andere weidevogels. Praktische maatregelen, in een samenwerking tussen natuurbescherming en grondgebruikers, staan centraal. Welke internationale ervaringen zijn verzameld? Welke nieuwe inzichten heeft onderzoek opgeleverd? Hoe ziet de toekomst van de grutto er uit? Deze vragen komen aan de orde in interessante lezingen van internationale onderzoekers en experts. De eerste dag eindigt met een plenaire discussie. De tweede dag van de conferentie bestaat uit meer lezingen en een excursie naar het projectgebied "Hetter Millinger-Bruch" om het leefgebied van de grootste gruttopopulatie aan de Duitse Niederrhein te bekijken en kennis te maken met de gebiedsgerichte maatregelen.

Meer informatie te vinden op de webpagina www.life-uferschnepfe.de

 


nachtvlindernacht2007Vrijdag 6 september 2013         Nationale NachtvlinderNacht

 

Aanvangstijd 21:00 uur bij de veerstoep (veer naar Doornenburg) in de Millingerwaard. Ongeveer net ten NW van Colenbrandersbos. Opgave niet nodig.

 

 

 

 


visexcusie rijnstrangen copy

Zaterdag 31 augustus 2013      Vissenexcursie Millingerwaard

Start 11 uur bij ingang Kekerdom

 

 


kalkdoorntjePHOPZaterdag 10 augustus 2013 Sprinkhanenexcursie

Een excursie die vooral gericht zal zijn op het Kalkdoorntje, maar andere sprinkhaansoorten zullen we uiteraard ook zien. De bedoeling is om in de binnendijkse gebieden te gaan zoeken.

Vertrektijd 11 uur bij het Hollandsch-Duitsch gemaal waar we met de FIETS verder gaan.

 

 

 


beverhoogwater2011

12 juli 2013 BeverSimultaantelling

Telling in de Ooijpolder, start is de werkschuur van SBB aan de Ooijsebandijk 36b te Ooij. Er wordt geteld van 20.00 - 22.30 uur. Gebieden: Millingerwaard, Erlecomse waard, Bisonbaai, Groenlanden, Oude Waal, Zwanenbroekje en Ooijse Graaf.

Opgave hiervoor bij de coördinator Gerrit Kolenbrander Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 


 beverhoogwater201127 juni/28 juni 2013 BeverSimultaantelling

Graag willen wij jullie wijzen op de jaarlijkse simultaantelling in de Betuwe! Mocht je tijd en zin hebben, alle hulp is welkom! Voor degene die niet weten wat een simultaantelling is: hierbij gaan verschillende groepjes mensen bij verschillende beverburchten 's avonds observeren om te kijken hoeveel bevers (en of er überhaupt bevers) in de burcht wonen. Graag contact opnemen met de coördinator Gerrit Kolenbrander  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor extra informatie of om je op te geven.

Datum telling Betuwe: donderdag 27 juni 2013, 20 tot 22.30 uur. Verzamelpunt Dijkmagazijn Bemmel, Waaldijk 4, 6681 KH Bemmel. Deelgebieden: Bemmelse polder, Gendtse waard en Klompenerwaard.

Datum telling Liemers: vrijdag 28 juni 2013, 19 tot 22.30 uur.Verzamelpunt NME, Vestersbos 2, 6901 BV Zevenaar. Deelgebieden: Rijnstrangen en Erfkamerlingschap.

 


knautiabijDSZaterdag 29 juni 2013 Knautiabijexcursie Nijmegen - Ewijk

Afgelast door slecht weer!

Vertrekpunt: Station Nijmegen en per fiets verder, tijd: 10.00 uur

 

 

 

© Douwe Schut

 

 


vliegend hert2 dekkerswald040709Vrijdag 28 juni 2013                       Excursie Vliegend hert

Gericht zoeken naar de soort op de Jansberg.

Plaats van verzamelen, de parkeerplaats bij Restaurant Plasmolenschehof, Plasmolen om 21:00 uur.

 

Opgeven kan bij Douwe Schut: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 


102varisnackZondag 16 juni 2013 Libellenexcursie Millingerwaard

Aanvang 12.00 uur op de parkeerplaats tussen Kekerdom en Millingen a/d Rijn, einde rond 15.30 uur. Ook dit jaar weer i.s.m. NABU Kranenburg. De excursie gaat alleen met goed weer door. Opgeven voor deze excursie kan bij peter.hoppenbrouwers(@)planet.nl

 

Foto: Plasrombout met Variabele waterjuffer

Sonntag 16 Juni 2013 Libellenexkursion Millingerwaard

Flora- en Faunawerkgroep Gelderse Poort & NABUNaturschutzstation

Treffpunkt: 12.00 Uhr, Parkplatz des Staatsbosbeheer zwischen Millingen am Rijn und Kekerdom. Leitung: Peter Hoppenbrouwers, Jonas Linke. Kostenfrei. Mitnehmen: Fernglas, Bestimmungsliteratur. Die Veranstaltung findet nur beim gutem Wetter statt. Deshalb wird um Anmeldung unter 02869187600 gebeten, damit ggf.abgesagt werden kann.

 


vliegend hert2 dekkerswald040709Zaterdag 15 juni 2013                      Excursie Vliegend hert

Om meer mensen bekend te maken met Vliegend hert en het verspreidingsbeeld completer te maken worden twee Vliegend hert excursies georganiseerd. Deze excursie is bedoeld voor het verschaffen van informatie over de levenswijze en de habitat van het Vliegend hert zodat de deelnemers later zelfstandig kunnen gaan zoeken. (Op 28 juni wordt gericht gezocht op kansrijke plaatsen op de Jansberg)

 

Plaats van verzamelen is de parkeerplaats bij Restaurant de Diepen, Milsbeek om 21:00 uur.

Opgeven kan bij Douwe Schut: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 


 Veldsalie Millingerduin 2003 001 digi TTZaterdag 1 juni Veldwerkplaats Millingerwaard

De natuurontwikkelingsprojecten langs de rivieren gaven veel karakteristieke planten en dieren een stevige duw in de rug. Zie de rapporten van de Flora- en Faunawerkgroep en van Rijn-in-Beeld. Maar niet alle soorten profiteren even hard. Hoe kan dat? Waarom is de ene soort succesvoller dan de ander? Waarom blijven sommige soorten achter bij de verwachtingen? Speelt de factor tijd een rol? Ontbreekt er iets specifieks? Voor het programma van deze dag, lees meer op deze link

 


 27 maart 2013 Lezing Rijn in Beeld en de kansen voor natuurontwikkeling in de Lingewaardse uiterwaarden

Woensdagavond 27 maart a.s. (20u-22u) geeft rivierecoloog Gijs Kurstjens een lezing over het project Rijn in Beeld in de Veldschuur van Lingewaard natuurlijk. De Veldschuur is gelegen aan het parkeerterrein van sporthal De Bongerd aan de Sportlaan 1M te Bemmel. Het eerste deel van de lezing gaat over de ecologische resultaten van 20 jaar natuurontwikkeling langs de Rijntakken (Waal, Rijn en IJssel). Dat is de afgelopen jaren uitgebreid onderzocht in het project "Rijn in Beeld". Daarin is ook geanalyseerd wat de succesfactoren zijn voor een gunstige natuurontwikkeling in de uiterwaarden. Hoe kunnen inrichting, beheer en beleid geoptimaliseerd worden? Het tweede deel van de lezing gaat in op deze succesfactoren en focust daarbij op de kansen in de Bemmelse Polder. Welke rol speelt het waterpeilbeheer in de Bemmelse Polder? Wat mag verwacht worden van integrale begrazing? Wat zijn de kansen voor weidevogels? Er is ook ruimte voor vragen en discussie. De toegang kost € 3,00 p.p. dit is inclusief koffie of thee.

 


steurjeroen  Woensdag 27 februari 2013 Lezingenavond

 Deze avond zijn er twee lezingen, namelijk over de Herintroductie van de Steur in de Rijn door Bram Houben en over Laag- dynamische milieus langs Rijntakken en Wolga door Gerben van Geest.

 Aanvang 19.30 uur in de Werkschuur van Staatsbosbeheer, Ooijsebandijk 36B, Ooij.

 

Tekening Steur: Jeroen Helmer

 

 


1024Balea biplicata

 Zondag 20 januari 2013 Slakkenexcursie Millingerwaard

 is helaas afgelast!

Aanvang 10.30 uur op de Duffeltdijk bij het buitendijkse kerkje van Kekerdom (parkeren in Kekerdom).

Excursieleiders: Matthijs Courbois en Martien van Bergen

 

 

 Foto: Balea biplicata

 

Het overstromingsgebied van de Rijn, hardhoutooibos en zandige oeverwallen hebben hun eigen slakkenfauna. De meeste kennen misschien wel de opvallende kleine Karthuizerslak (Monacha carthusiana) , kenmerkend voor het oostelijke rivierengebied in Nederland. Maar er zit nog veel meer. We gaan vooral op zoek naar de Rijn-glasslak (Vitrinobrachium breve), die in de winter nog actief blijft. Deze specialist komt vrijwel alleen voor in het Kolenbrandersbos. Daarnaast zijn er allerlei spannende soorten korfslakken (Columella/Vertigo/Truncatellina), wel erg moeilijk te vinden.Het kan zijn dat alles is bevroren, in dat geval gaat de excursie niet door. Aanmelden mag bij Martien van Bergen (marmar33(apenstaartje)hetnet.nl) of informeer even (06-12567309) om te horen of het weer voldoende is.

 


IMG 1144

NATUUR CONTRA VEILIGHEID?

Informatieavond over het programma Stroomlijn van Rijkswaterstaat door Wilfred Vruggink

 

Woensdag 12 december, 19:30 uur. Lokatie: SBB-werkschuur, Ooijsebandijk 36B, Ooij

 Voor deze avond dient u zich aan te melden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 
Inventarisaties laten zien dat het natuurherstel langs de grote rivieren een hoge vlucht heeft genomen (zie bijvoorbeeld www.rijninbeeld.nl). Nergens in het land is de EHS zo voortvarend gerealiseerd. We weten natuurlijk allemaal dat het gros van de uiterwaardingrepen een veiligheidsmotief hadden (“Ruimte voor de Rivier”), maar het was fantastisch hoe de natuur kon meeliften. De Flora&Fauna-werkgroep Gelderse Poort heeft dat ook met talloze publikaties over het vegetatie- en faunaherstel gedocumenteerd. Het grote publiek heeft eveneens zeer positief gereageerd op die nieuwe ontwikkelingen. Uiterwaardenrecreatie is booming.

Maar nu luidt Rijkswaterstaat de alarmbel. Hier en daar gaat het vegetatieherstel te voortvarend, althans in volume gemeten. RWS constateert op diverse lokaties een wateropstuwend effect tijdens hoogwater. De rivierveiligheid komt dus in het gedrang. Achter de schermen wordt nu druk gerekend aan stroombanen en computermodellen. Er zal flink wat opgaande vegetatie gerooid moeten worden. Veiligheidsargumenten contra natuurargumenten. Hoe worstelen de rivier- en natuurdeskundigen zich uit dit dilemma? Hoe wordt rekening gehouden met de natuurbelangen (Natura2000)? Gaat er straks een kaalslag plaatsvinden in het rivierengebied?

Wilfred Vruggink van Rijkswaterstaat gunt ons vanavond een blik in de keuken en vertelt welke keuzes voorliggen. In zijn verhaal zoomt hij ook in op de maatregelen in de Gelderse Poort.

Voor meer achtergrondinfo, zie programma Stroomlijn.

 


 versemanvuurlibel.jpgZaterdag 16 juni 2012 Libellenexcursie Millingerwaard


Aanvang 12.00 uur op de parkeerplaats tussen Kekerdom en Millingen a/d Rijn, einde rond 15.30 uur. Ook dit jaar weer i.s.m. NABU Kranenburg. De excursie gaat alleen met goed weer door. Opgeven voor deze excursie kan bij Peter Hoppenbrouwers (peter.hoppenbrouwers(@)planet.nl)Samstag 16 Juni 2012 Libellenexkursion Millingerwaard

Flora- en Faunawerkgroep Gelderse Poort & NABUNaturschutzstation
Treffpunkt: Parkplatz des Staatsbosbeheer zwischen Millingen am Rijn und Kekerdom. Leitung: Peter Hoppenbrouwers, Jonas Linke. Kostenfrei. Mitnehmen: Fernglas, Bestimmungsliteratur. Die Veranstaltung findet nur beim gutem Wetter statt. Deshalb wird um Anmeldung unter 02869187600 gebeten, damit ggf.abgesagt werden kann.


 
vlindersbruuk.jpgZaterdag 30 juni 2012 Dagvlinderexcursie De Bruuk

Aanvang 12.00 uur kruising Ashorst/Lange Horst, einde rond 15.30 uur. Dit jaar  i.s.m. NABU Kranenburg. De excursie gaat alleen met goed weer door. Opgeven voor deze excursie kan bij Peter Hoppenbrouwers (peter.hoppenbrouwers(@)planet.nl)
Samstag 30 juni 2012 Schmetterlingsexkursion De Bruuk

Flora- en Faunawerkgroep Gelderse Poort & NABUNaturschutzstation
Treffpunkt: Kreuzung Ashorst/Lange Horst. Leitung: Peter Hoppenbrouwers, Jonas Linke. Kostenfrei. Mitnehmen: Fernglas, Bestimmungsliteratur. Die Veranstaltung findet nur beim gutem Wetter statt. Deshalb wird um Anmeldung unter 02869187600 gebeten, damit ggf.abgesagt werden kann.