Publicaties

De Flora- en faunawerkgroep Geldersepoort verzamelt alle interesante publicaties over de Gelderse Poort. Verschillende boeken, artikelen en rapporten zijn te downloaden op deze site als pdf-bestand. Om deze bestanden te openen heeft u Adobe Reader nodig. De lijst met publicaties is verre van compleet, mocht je aanvullingen hebben klik dan op het kopje contact.