Artikelen & rapporten: Flora

 

Ruimtelijke dynamiek van stroomdalplanten in de Gelderse Poort

John Lenssen, Iris Niemeijer, Ger Boedeltje & Fierman Baarspul, De Levende Natuur - jaargang 117 - nummer 5 - 182-187. September 2016


 

Blad- en levermossen van Meinerswijk

Dort van K.W. & M. Zwarts, in: Buxbaumiella 82/ 1, pp. 32-37, januari 2009De Flora van de Gelderse Poort; Trends van indicatieve soorten tussen 1970 en 2008 en actuele ontwikkelingen van beschermde en bedreigde soorten (vanaf 2004)


Niemeijer, I., B. Beekers, G. Kurstjens, P. van Beers, P. Calle, M. Louwen, K. Lotterman, M. Bolten, E. Brouwer, N. Dam & M. van Bergen. Stichting Flora- en Faunawerkgroep Gelderse Poort. Met financiële ondersteuning van de Provincie Gelderland, Staatsbosbeheer en ARK Natuurontwikkeling, 2008.Vegetatiekartering Ooijpolder en Millingerwaard 2007 

Inberg, J.A., E.H.P. Leusink, A.Y. van den Berg, S. Vleeming & M. Japink. Bureau Waardenburg bv. In opdracht van Staatsbosbeheer Regio Oost, 2008. rapport nr. 08-025Vegetatiekartering Meinerswijk 2007 - Bakenhof, Linge bij Huissen


Inberg, J.A., A.Y. van den Berg & M. Japink. Bureau Waardenburg bv. In opdracht van Staatsbosbeheer Regio Oost, 2008. rapport nr. 08-020Aangepaste standaardlijst floramonitoring in het riverengebied

uit: Peters, B. & G. Kurstjens. Rivierenland in ontwikkeling. Deel II: Resultaten van natuurontwikkeling in het rivierengebied, 2007.Standaardlijst voor floramonitoring in het rivierengebied

Peters, B., E. Jakobs, R. de Nooy & R. Lenders. Bureau Drift i.s.m. Radboud Universiteit Nijmegen, 2005.De Flora van de Gelderse Poort; een inventarisatie en aanzet tot toekomstige monitoring

Peters, B., G. Kurstjens & T. Teunissen. Flora en Faunawerkgroep Gelderse Poort, m.m.v. de Provincie Gelderland, VROM, Stichting Ark en Staatsbosbeheer, 2004.Herstel van de (stroomdal)flora in de Gelderse Poort

Peters, B., G. Kurstjens & T. Teunissen, in: De Levende Natuur 105/6, pp. 237-244, 2004.Riempjes (Corrigiola litoralis) terug in het rivierengebied

Peters, B., E. Weeda, T. Teunissen & L.J. van den Berg, in: Gorteria, nr. 30, pp. 197-209, 2004.Mycoflora van het natuurreservaat Groenlanden


Brugge van de J., N. Dam & R. Gorissen. Paddenstoelenwerkgroep Nijmegen. 1989