Artikelen & rapporten: Overig

Presentatie 5000-soortenjaar in 2022

 

PDF van de powerpointpresentatie Kulturhus in Beek, Erik van Dijk & Vincent Sanders

 


 

Meerjarenoverzicht 2017 - 2019

 

Flora- en Faunawerkgroep Gelderse Poort


 

Meerjarenoverzicht 2012 - 2016

 

Flora- en Faunawerkgroep Gelderse Poort 


 

Rapport "Actief Zand", Actieve oeverwallen & rivierduinen 2012

 

B. Peters, G. Kurstjens 


 

Project Voedsel-voor-Natuur, Natuurmonitoring 2011

 

B. Beekers ARK Natuurontwikkeling


 

Jaarverslag 2010 - 2011

 

Stichting Flora- en Faunawerkgroep Gelderse Poort 2012


 

Voorbeeldgebied Landschapsontwikkeling Ooijpolder-Groesbeek, Natuurmonitoring Ooijpolder 2011

B. Beekers, P. Hoppenbrouwers en I. Niemeijer. Stichting Flora- en Faunawerkgroep Gelderse Poort, Nijmegen, 2011.De Flora- en Faunawerkgroep Gelderse Poort in 2008 en 2009

P. van Beers, M. van Bergen, P. Calle, R. Felix, P. Hoppenbrouwers, J. Lenssen, I. Niemeijer en H. Wijnhoven. Stichting Flora- en Faunawerkgroep Gelderse Poort, Nijmegen, 2010.Herstel van blauwgraslanden in de Bruuk bij Nijmegen

M. Jongman, F. Everts, A. Grootjans & H. Woesthuis, in: De Levende Natuur - jaargang 110 - 5, p. 209-214, juli 2009.Locaties amfibieƫntrek Ooijpolder en Duffelt 2009

De Ploegdriever, Vereniging Landschapsbeheer Groesbeek - Ooijpolder, 2009.Kansen voor verder herstel van het rivierenlandschap

Verberk, W., W. Helmer, K. Sykora, R. Leuven, F. Saris, H. Wolfert & H. Hekhuis, in: De Levende Natuur - jaargang 110 - 3, p. 148-152, maart 2009.Leeuwense waard - FLORA EN FAUNA Inventarisatie 2008

Linnartz-Nieuwdorp, E. In opdracht van FREE, januari 2009Beschermde habitats in het natura 2000-gebied Gelderse Poort: situatie 2007 

Beers van, P. Flora- en Faunawerkgroep Gelderse Poort. 2008.Cyclische verjonging, samengaan van natuur- en hoogwaterbescherming.

Peters B., G. Geerling & E. Kater, in: De Levende Natuur, januarinummer, p. 3-8, 2008.Vegetatiekartering Doddendaal 2007

Inberg, J.A., E.H.P. Leusink, A.Y. van den Berg, S. Vleeming, P.H.N. Boddeke & M. Japink. Bureau Waardenburg bv. In opdracht van Staatsbosbeheer Regio Oost, 2008. rapport nr. 08-019Onderzoek knelpunten waterkwaliteit Rijnstrangen

Witteveen & Bos. In opdracht van Waterschap Rijn en IJssel, 2007Over natuurlijke begrazing en denkmodellen in het natuurbeheer 

Peters, B., in: Vakblad Natuur, Bos en Landschap, juninummer, p.20-21, 2005.