Flora

Het meest recente Floraoverzicht is het Florarapport uit 2008. Hierin wordt de jongste stand van zaken over de 150 meest karakteristieke planten van ons prachtige rivierenlandschap beschreven. Lees hier het rapport (hiervoor heeft u adobe acrobat reader nodig). Zie ook onder het kopje publicaties , hier staan ook artikelen over de flora van de Gelderse Poort.

 

 

Bieslook op het Colenbrandersduin (foto: Twan Teunissen)