Gebiedsbeschrijving

Het werkgebied van de stichting Flora- en Faunawerkgroep Gelderse Poort bevat de uiterwaarden en polders tussen Arnhem, Nijmegen en Kleef. Van veel gebieden in de Gelderse Poort is een uitgebreide beschrijving te zien op vogelwerkgroepnijmegen.nl Kijk vervolgens onder gebieden. 

kaar-gp-web.gif