Meerjaren-overzicht 2012-2016

meerjarenoverzicht1216De Flora- en Faunawerkgroep bestaat 10 jaar! In de afgelopen vijf jaar is er veel gebeurd in het rivierengebied, zowel heugelijke als minder heugelijke zaken.

Een selectie hiervan is terug te lezen in het Meerjarenoverzicht 2012-2016.