Sierlijke witsnuitlibel in de Gelderse Poort

leuccaud1580 PH

Twee jaar geleden, in 2016, werd een mannetje van deze soort waargenomen bij het Wylerbergmeer. Blijkbaar was deze niet alleen deze kant uitgevlogen want nu in 2018, vliegen er meerdere exemplaren in de Ooijse Graaf. Ze zitten daar graag op de bladeren van de gele plomp. Deze plant is volop aanwezig in de Gelderse Poort, dus wie weet waar de soort nog meer opduikt?! Het Rijnstrangengebied lijkt zeer geschikt en zie daar, de libel is hier nu ook waargenomen en wel in de Erfkamerlingschap. 

De soort kwam aanvankelijk alleen voor in de Weerribben in de Kop van Overijssel en is daar zeer talrijk aanwezig. Twee jaar geleden werden zwervende exemplaren verspreid over Nederland waargenomen. Bij deze soort duurt het twee jaar van ei tot volwassen libel en weet men nu pas dat voorplanting is gelukt! Nu, 2018, wordt de soort weer overal gemeld over verschillende delen van ons land.

Eveneens verrassend aanwezig in de Ooijse Graaf is de aanwezigheid van de gevlekte witsnuitlibel die hier een kleine populatie lijkt te hebben. De soort was hier nog niet gezien. In 2012 heeft de soort wel een poging tot voortplanting gedaan in de Gelderse Poort maar die leek mislukt maar waarschijnlijk in de Ooijse Graaf niet.