Populatie Sierlijke witsnuitlibel in Gelderse Poort

sierlijkewitsnuitlibelPHOP

Na een eerste opgemerkte zwerver bij het Wylerbergmeer in 2016 werd er in 2018 op meerdere plaatsen in de Gelderse Poort de soort waargenomen. Alleen in de Ooijse Graaf is de soort ook in 2019 waargenomen en lijkt hier een kleine populatie te hebben.

Hierover is een artikel verschenen en is onder deze link te vinden.