Verschillen tussen een boven- en benedenstroomse populatie van de rivierrombout in de Waal

rivierrom3 DS

In dit artikel is op basis van waarnemingen van (voornamelijk) larvenhuidjes beschreven hoe deze populaties zich ontwikkeld hebben in de boven- en benedenstroomse Waal. Daarnaast is ook gekeken naar het tijdstip van uitsluipen in beide deelgebieden om zo een indruk te krijgen van de ontwikkelingssnelheid van larven. In combinatie met het onderzoek naar verspreiding van de larven in de Waal (Dorenbosch et al., 2019, dit nummer) wordt de huidige geschiktheid van de Waal bediscussieerd.

Het artikel is onder deze link te lezen.