Meerjarenoverzicht 2017 - 2019

meerjarenoverzicht website

Het nieuwste Meerjarenoverzicht is net uitgekomen! Het geeft een beeld van de ontwikkelingen van bijzondere flora en fauna binnen de Gelderse Poort in de jaren 2017 tot en met 2019.

Jaren waarin de klimaatsverandering zich duidelijk liet gelden. Met temperaturen boven de 40 graden Celsius! De winters en hoogwaters vielen daarentegen weer mee. 

Het overzicht is hier te lezen.