Schubhaarkegelbij duikt op in stierenkuilen

Voor het eerst is de uiterst zeldzame schubhaarkegelbij waargenomen in stierenkuilen in de Ooijpolder bij Nijmegen. Zij is een parasiet op het eveneens zeldzame zilveren fluitje, een behangersbij. Ook die nestelt voor het eerst in de kuilen. De schubhaarkegelbij volgt de trend van klimaatgevoelige insecten: deze vondst is de meest noordelijke waarneming tot nu toe.

Meer hierover is hier te lezen.