Weidesprinkhaan in Gelderse Poort 2018-2020

weidespr1820

De weidesprinkhaan, herontdekt in Nederland in de Klompenwaard op 28 september 2018, heeft zich aardig verder de Gelderse Poort in verspreid. In 2020 bevindt de soort zich bijna acht kilometer verder westelijk in de uiterwaarden van de Waal. De soort komt vooralsnog alleen voor in het buitendijkse deel van de Gelderse Poort. Binnendijks is de soort nog niet waargenomen.

Een verspreidingskaart van de weidesprinkhaan is onder deze link te vinden.