Maak van Wylerbergmeer vrij toegankelijk natuurgebied!

wylerbergmeer

Onderstaande coalitie van natuur- en landschapsorganisaties uit de gemeente Berg en Dal stelt voor om het Wylerbergmeer bij Beek om te vormen van commercieel recreatiegebied naar vrij toegankelijk natuurgebied. Hiermee wordt eigenaar Leisurelands (een BV van 21 gemeenten waaronder Berg en Dal) van een probleem verlost. Afgelopen zomer is bekend geworden dat het recreatiegebied Wylerbergmeer van Leisurelands opnieuw te kampen heeft met blauwalg, ondanks kostbare maatregelen zoals uitbaggeren en kap van bomen. Omdat de locatie commercieel onrendabel is, heeft het bedrijf bij monde van de toenmalige directeur ons twee jaar geleden toegezegd, ook in de media, om het gebied bij terugkeer van blauwalg om te vormen naar natuur. Dit was een reactie op de succesvolle intentieovereenkomst uit 2019 om het bodemslib te verwijderen naar naastgelegen landbouwpercelen in plaats van het meer deels te dempen achter een damwand.

Om het Wylerbergmeer economisch rendabel te maken (volgens jaarverslag van “kostenpost” naar “verdienmodel”), komt Leisurelands voortdurend met investeringsplannen voor verblijfsrecreatie (o.a. glamping) en horeca. Wij vrezen voor grote overlast door deze plannen, ook in de avonduren en ’s nachts, immers nu is alleen dagrecreatie mogelijk.

Wij roepen Leisurelands daarom op om de gedane toezegging na te komen. Door het gebied de bestemming natuur te geven, krijgt de Beekse bevolking haar prachtige gebied terug, een eeuwenoude natuurlijke rivierarm met een rijke cultuurhistorie (Romeinse haven, voormalig Duits landgoed Wylerberg, WO II-historie, Bad Wyler). Het gebied kan daarmee gaan fungeren als belangrijke schakel in de ecologische verbinding tussen de Duivelsberg en de Millingerwaard, en blijft toegankelijk voor dagrecreatie waar natuur, vrije toegang en zwemrecreatie hand in hand gaan.

Wij zijn tevens een petitie gestart onder de bewoners van Beek en omstreken voor deze nieuwe toekomst voor het Wylerbergmeer die te vinden is op www.petities.com

 

Stichting Flora en Faunawerkgroep Gelderse Poort

 

Stichting Monument en Landschap Berg en Dal

 

IVN Rijk van Nijmegen

 

Stichting Das & Boom

 

Vereniging Nederlands Cultuurlandschap

 

Vogelwerkgroep Nijmegen e.o.   

 

Persbericht