Nieuwe vondsten in de Gelderse Poort

Het 5000-soortenjaar 2022 gaat voorspoedig en de afgelopen week zijn er weer spectatulaire vondsten gedaan. In de Erlecomse Waard werd een nimf duinsabelsprinkhaan gefotografeerd, een soort die in Nederland alleen langs onze kust en eilanden voorkomt en bij de Kunderberg in Limburg. In 2007 is er ooit een exemplaar gefotografeerd in de Erlecomse Waard maar hierna zijn geen waarnemingen meer gedaan. Een vervolgbezoekje leverde een 30tal nimfen op. Bij onze oosterburen is de soort bekend langs de Rijn, ongeveer een 50 kilometer verwijderd van de vindplaats in de Erlecomse Waard.

duinsabel 3330

 

Verder is de Gelderse Poort een waterjuffer rijker die vanuit het zuiden van ons land steeds verder naar het noorden oprukt, namelijk de gaffelwaterjuffer. Deze soort werd in de Groenlanden aangetroffen.

gaffelwaterjuffer 3296