Geslaagde excursie Erlecomse waard

Zaterdag is er onder leiding van Peter van Beers en Harry Woesthuis onder ideale weersomstandigheden een mooie excursie geweest in de Erlecomse Waard met 12 deelnemers. Leuke vondsten waren o.a. Kleine rupsklaver, Pijpbloem, Torenkruid, Maasraket, Boskortsteel en Zacht loogkruid. Daarnaast konden de al eerder aangetroffen soorten als Zandwolfsmelk, Stijve steenraket, Graskers, Klein glaskruid en Weidekervel goed worden bekeken. Ook de fauna liet niet verstek gaan met o.a. Koninginnepage, Bruin blauwtje, Groot dikkopje, Bontbekplevier, Boomvalk en Groenpootruiter. In een ruigte hoorden we nog even een Boomkrekel roepen. In een berm langs de Erlecomse Dam troffen we tot besluit nog een uitgebloeide Distelbremraap aan.
groot-dikkopje.jpg
Groot dikkopje vermoedelijk 2e generatie (foto: Gijs Kurstjens)distelbremraap.jpg

 

Distelbremraap (foto: Gijs Kurstjens)


zandwolfsmelk.jpg


Zandwolfsmelk (foto: Gijs Kurstjens)