Uncategorised

Introductie

Op 3 april 2007 is de stichting Flora- en Faunawerkgroep Gelderse Poort opgericht. De stichting heeft als belangrijkste doelen excursies en lezingen te organiseren (zowel in het Nederlandse als Duitse deel), onderzoek te stimuleren en coördineren, en waarnemingen te verzamelen. Tevens willen we als platform dienen waar andere natuurorganisaties hun activiteiten binnen de Gelderse Poort kunnen aankondigen.

Het bestuur bestaat momenteel uit Iris Niemeijer (voorzitter), Bart Beekers (secretaris), Peter Hoppenbrouwers (penningmeester) en Vincent Sanders (algemeen bestuurslid).

Activiteiten die we zelf organiseren zullen aangekondigd worden via facebook en deze website. De werkgroep heeft momenteel drie studiegroepen, namelijk de Planten-, Zoogdieren- en Insectenstudiegroep.

Men kan ons via ons mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. bereiken.

 Tijdens de openingsdag, met maar liefst zestig mensen, werd per boot de Klomperwaard en Salmorth bezocht. (Foto: Stefan Sudmann) 

Mailcirkel

Aankondigingen van activiteiten worden verspreid via een gmailaccount, activiteitenffgp(@)gmail.com. Wil je op die maillijst komen te staan, stuur hier dan een mailtje heen.

 

 

 

 

Waarnemingen

Het werkgebied van de Flora- en Faunawerkgroep Gelderse poort heeft een eigen scherm in Waarneming.nl. Om een volledig scherm te krijgen, klik op deze link

Waarneming.nl geeft een heel aardig compleet beeld van de verspreiding van de soorten in de GP, verder ook nog de Flora- en Faunarapporten onder het kopje publicaties.

Publicaties

De Flora- en faunawerkgroep Geldersepoort verzamelt alle interesante publicaties over de Gelderse Poort. Verschillende boeken, artikelen en rapporten zijn te downloaden op deze site als pdf-bestand.

 

De lijst met publicaties is nooit compleet, mocht je aanvullingen hebben mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Artikelen & rapporten: Fauna

 

Ei-afzet en voortplanting van de Zadellibel (Anax ephippiger) in de regio Nijmegen in 2019

P. Hoppenbrouwers, Brachytron, jaargang 23(1/2), p. 22-27, december 2022


 

Verslag van de NMV-excursie naar de Rijnstrangen in natuurgebied Gelderse Poort, 17 september 2022

A. Boorsma & G. Majoor, Spirula 433, p. 21-26, najaar 2022


 

Ontdekking van een populatie van de sierlijke witsnuitlibel (leucorrhinia caudalis) in de Gelderse Poort

P. Hoppenbrouwers, Brachytron, jaargang 20(2), p. 82 - 86, december 2019


 

Verschillen tussen een boven-en benedenstroomse populatie van de rivierrombout in de Waal

Douwe Schut en John Lenssen, De  Levende Natuur, jaargang 120 - nummer 3, p. 92 - 98, 2019


 

Terugkeer van het hooibeestje in de Gelderse Poort, evaluatie pilotexperiment herstel vlinderpopulatie in het rivierengebied

Kim Huskens (De Vlinderstichting), Peter Hoppenbrouwers (Flora- en Faunawerkgroep Gelderse Poort), 2016


 

Voortplanting van de Zuidelijke glazenmaker (Aeshna affinis) in de Gelderse Poort in 2010

P. Hoppenbrouwers, Brachytron, jaargang 17(2), p. 111 - 115, 2015 


 

Edelhert van Wald tot Waard

Gijs Looijen, Harm de Wit en Esther Hoppenbrouwers, 2014.


 

Verslag bij/uitzetting Hooibeestje in de Gelderse Poort 2014

Bart Beekers, Kim Huskens, Flora- en Faunawerkgroep Gelderse Poort 2014.


 

Voorlopig verslag simultaantelling Rivierrombout 2014

Douwe Schut, Flora- en Faunawerkgroep Gelderse Poort 2014. 


 

Blijvende terugkeer van het Hooibeestje in de Gelderse Poort?

Beren van Duijn, Bart Beekers, Iris Niemeijer, Vlinders 2013 - 4, p. 20-23


 

Vestiging van de boomkrekel Oecanthus Pellucens in het rivierengebied (orthoptera)

Douwe Schut & Iris Niemeijer, Flora- en Faunawerkgroep Gelderse Poort, Faunistische Mededelingen 39 - 2013, p. 35-41


 

Terugkeer van het hooibeestje in de Gelderse Poort

Pilotexperiment herstel vlinderpopulatie in het rivierengebied, Flora- en Faunawerkgroep Gelderse Poort 2013.


 

Verspreiding en biotoop van het Kalkdoorntje in de Gelderse Poort

Peter Eekelder, Flora- en Faunawerkgroep Gelderse Poort 2013.


 

Beverpopulaties tot het voorjaar van 2012

Freek Niewold, F 2012. Beverpopulaties tot het voorjaar van 2012 . Niewold Wildlife Infocentre. Raport NWI-BE2012-05.


 

Waarneming van solitaire ei-afzetting bij de Zuidelijke keizerlibel (A. parthenope) in de Millingerwaard 2006  
 
Hoppenbrouwers, P. Brachytron 15-1: p. 31-35, 2012Nesten van de Donkere rimpelrug, Andrena bimaculata, in een geploegde akker – enkele observaties

Jochem Kühnen, Entomologische Berichten 72 (1-2): p. 59-62, 2012Verwacht en uiteindelijk gevonden in de Gelderse Poort: de broedparasieten Nomada armata en Nomada sexfasciata (Hymenoptera:Apidae)

Jan Smit, Entomologische berichten 72 (1-2), p. 36-40, 2012Het bijenrijk van het Tolkamerdijkje

Frank Kok & Jan Smit, Nieuwsbrief Sectie Hymenoptera NEV – nr. 31, p. 24-31, april 2010Een onverwachte vondst van de mooie sachembij Anthophora aestivalis in de Gelderse Poort (hymenoptera: apidae)

Jan Smit, Nederlandse Faunistische Mededelingen 36, p. 111-120, 2011Hoplitis tridentata vestigt zich in de Gelderse Poort

Jan Smit, Hymeno Varia nr 3, p. 52-54, november 2011Notes on the biology of the unidentified invasive harvestman Leiobunum sp. (Arachnida: Opiliones)

Hay Wijnhoven, Arachnologische Mitteilungen 41: 17-30 Nürnberg, Juli 2011Simultaantelling Boomkrekel 21 en 22 augustus 2010, de Boomkrekel doet het goed!

Schut, D. & I. Niemeijer, Flora- en Faunawerkgroep Gelderse Poort 2011Sleedoornpage in de Groenlanden

Douwe Schut, Bart Beekers, Peter Hoppenbrouwers & Sjak Gielen, Flora- en Faunawerkgroep Gelderse Poort, 2011


 

De Moerassprinkhaan Stethophyma grossum in de Gelderse Poort

Hoppenbrouwers, P, 2010


 
Libellen kijken in de Millingerwaard

Hoppenbrouwers, P, Vlinders 3 2010, p. 6 - 8Nieuwe voortplantingsplek Zuidelijke glazenmaker

Libellennet, 12 augustus 201015 jaar bevers in Gelderse Poort

Kaandorp, M. & C. Lange, Zoogdier, 21- 3, p. 8 - 11, 2010Jaaroverzicht Libellen van de Gelderse Poort 2009

Hoppenbrouwers, P. Flora- en Faunawerkgroep Gelderse Poort, 2010Spinnen en hooiwagens van verschillende leefgebieden in de Millingerwaard
(Arachnida: Araneae & Opiliones)


Jinze Noordijk, J., Verdonschot, R. en P. van Helsdingen 2009. in: Nieuwsbrief SPINED 27, werkgroep Spinnen, Leiden, p. 19-24Uitbreiding bevers langzamer dan gedacht?!

Kaandorp, M.Y. & Lange, C.Y.M.J.G., Kekerdom, 2009. Verschenen als verslag van de majorstage aan het Wildlife Management Van Hall Larenstein te Leeuwarden, onderdeel van Wageningen UniversiteitOtterflyer: Sporen en kenmerken

Niewold, F. Niewold Wildlife Infocentre/ Alterra juli 2009Wolfspinnen in een vegetatiegradiënt in de Millingerwaard

Noordijk, J., R. Verdonschot & K. Sýkora, in: De Levende Natuur - jaargang 110 - 4, p. 199-205, mei 2009.Ontwikkelingen van de beverpopulaties tot april 2009

Niewold, F. 2009 Niewold Wildlife Infocentre, Duiven.Vissen in Gelderse Natura 2000. Voorkomen en status van doelsoorten langs rivieren in Gelderland

van Kessel, N., M. Dorenbosch & F. Spikmans, 2009. Natuurbalans - Limes Divergens BV & Stichting RAVON, NijmegenPontische stroomgrondel, Neogobius fluviatilis, een nieuwe grondel in de Nederlandse wateren

van Kessel, N., M. Dorenbosch & F. Spikmans, 2009. Bron: De Bever in 2007. Monitoring van de Beverpopulaties in Nederland

F. Niewold, Niewold Wildlife Infocentre, 2008Verspreiding en foerageergedrag van grote grazers (Konikpaard en Gallowayrund) in de Millingerwaard

B. Beekers & L. Haarsma. Flora- en Faunawerkgroep Gelderse Poort, 2008An unidentified harvestman of Leiobunum sp. alarmingly invading Europe (Arachnida: opiliones)

Wijnhoven H., A.L. Schonhofer & J. Martens. Arachnol mitt. 34:27-38De Fauna van de Gelderse Poort. Een overzicht van de interessante ontwikkelingen in de periode 2004-2007

Calle P., Beekers B., H.Wijnhoven & J. Schaffers. Flora- en Faunawerkgroep Gelderse Poort, 2008Broedvogels van de Gelderse Poort in 2007
trends vanaf 1990 en recente ontwikkelingen 2002-2007


Majoor F., de Boer V. & van Diermen J. SOVON-inventarisatierapport 2008/03, 2008Het voorkomen van Loopkevers (Caleoptera: Carabidae) langs een vegetatiegradient in de Millingerwaard

Verdonschot R. C. M., Noordijk J., K. V. Sykora & A. P. Schaffers, Entomologische berichten 67 (3) 82-91, 2007De Bever in 2006; Monitoronderzoek Gelderse Poort en elders in 2006

F. Niewold, Alterra-rapport Bevers 2006, Centrum Ecosystemen Alterra, Wageningen, april 2007


 
Monitoring Vispassages in het Meertje en de polder van Beek-Ubbergen. Onderzoek aan vier vispassages


Kessel N. van, D.M. Soes & R. van Eekelen. Bureau Waardenburg. In opdracht van Waterschap Rivierenland, 2006Natuurontwikkeling in rivieruiterwaarden: hoe reageren broedvogels?

Turnhout C. van, Weide M. van de, G. Kurstjens & R. leuven. De Levende Natuur, maart 2007


 

De libellen van de Gelderse Poort: natuurlijk rivierenlandschap soortenrijker dan verwacht

Calle P., G. Kurstjens & B. Peters, Brachytron 9, pp. 1-2, 2006Onderzoek naar de visstand, macrofyten en epifytische diatomeeën in de Oude Rijn


Kikkert A. & P. Rutjes. AquaTerra Water en Bodem B.V. In opdracht van Waterschap Rijn en IJssel, 2006De Sleedoornpage terug in de Gelderse Poort

Kurstjens, G., G. de Graaf & B. Beekers, Vlinders 1, 2006Verrassend herstel van insectenrijkdom in de Gelderse Poort

Kurstjens, G., P. Calle & B. Peters, De Levende Natuur, 106/6, pp. 260-267, 2005Vleermuizen in de Gelderse Poort. Een onderzoek naar het voorkomen en landschapsgebruik van Vleermuizen in het rivierenlandschap van de Gelderse Poort

H. Limpens, Rapport van Zoogdiervereniging VZZ, juni 2005Boomkrekels Oecanthus pellucens bij Lobith het land binnen (Orthoptera: Gryllidae)


Felix R. & H. v Kleef, Nederlandse Faunistische Mededelingen 21-2004 pp 1-6De fauna in de Gelderse Poort. Historische en recente verspreiding van bedreigde en beschermde zoogdieren, reptielen, dagvlinders, libellen, sprinkhanen en overige ongewervelden

Kurstjens, G., P. Calle & B. Peters, Flora en Faunawerkgroep Gelderse Poort, m.m.v. de Provincie Gelderland, VROM, Stichting Ark en Staatsbosbeheer, 2004