Boeken

Arnhemse uiterwaarden, Natuur Natuur in Meinerswijk, Bakenhoin Meinerswijk, Bakenhof en Stadsblokken

De KNNV afdeling Arnhem heeft ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum een boekje uitgegeven: "Arnhemse Uiterwaarden", subtitel: "Natuur in Meinerswijk, Bakenhof en Stadsblokken". 130 blz, mooi geïllustreerd met algemene hoofdstukken en hoofdstukken over mossen, vaatplanten, bijen en wespen, snuitkevers, amfbieën en vogels.

arnhemseuiterwaarden.jpg

Cyclisch beheer in uiterwaarden

Nederlanders zijn watertemmers. Honderden jaren lang zijn we bezig geweest onze rivieren te beheersen en te controleren. Nu ontstaat plots ruimte voor spontaan terugkerende ooibossen, nieuwe rivierduinen en spectaculaire grind- en zandafzettingen. Tegelijk met de terugkerende planten en dieren hebben deze ontwikkelingen invloed op de waterafvoer. Bossen zorgen voor extra weerstand in de uiterwaarden en zandafzettingen verkleinen de ruimte voor het water. Zolang de rivier niet structureel meer ruimte wordt gegeven stelt dit rivier- en natuurbeheerders voor een dilemma. Een natuurlijk rivier schept zijn eigen ruimte. Maar langs de door dijken en kribben vastgelegde Nederlandse rivieren treden processen van 'afbraak' nauwelijks meer op. Hier moeten we zelf met creatieve oplossingen komen.

omslaghandboek.jpg

Lees meer...

Die Vögel der Düffel im Kreise Kleve

In 1986 is dit Duitse rapport verschenen. Het rapport beschrijft het Duitse Deel van de Gelderse Poort. Het heeft de opzet van een avifauna. De broedvogels worden beschreven met het aantal, het biotoop de trend en een kaartje van de territoria.

dievogelderduffelt.jpg

Lees meer...

Flora van Nijmegen en Kleef 1800 - 2006

In mei 2007 is het boek "Flora van Nijmegen en Kleef 1800 - 2006" verschenen. Het boek is een
initiatief van KNNV-afdeling Nijmegen. Het besproken gebied is een vierkant rond Nijmegen en Kleef. Belangrijke natuurgebieden en
landschappen in het besproken gebied zijn de Ooipolder, de Duffelt, de Rijnstrangen, het Ketelwald( Reichswald en Nederlandse deel van de stuwwal), de Overasseltse en Hatertse Vennen, het Maasheggengebied, de rivierduinen bij Bergen, het Niersdal. Het gebied is met 900 inheems en 800 uitheemse plantensoorten zeer rijk te noemen.

flora_kleve_nimwegen_umschl.gif

Lees meer...

Land van levende rivieren De Gelderse Poort

Eind 2002 is het boek "Land van levende rivieren De Gelderse Poort" verschenen. Het boek is een initiatief van Vogelwerkgroep Arnhem en omstreken, Vogelwerkgroep Nijmegen en omstreken, Kartiergemeinschaft Salmorth, NABU-Naturschutzstation Kranenburg en Naturschutzzentrum im Kreis Kleve.
gelderse_poortboek.jpg

Lees meer...

Vogels in de Ooijpolder

Reeds in 1985 is het boek "Vogels van de Ooijpolder" verschenen. In het boek wordt de vogelwereld van het landelijk belangrijke gebied van de Ooijpolder beschreven. Het boek behandelt het ontstaan van het gebied, het huidige landschap, het veldonderzoek door de jaren en natuurlijk soortbeschrijvingen.

vogels_van_de_ooijpolder.jpg

Lees meer...